Telerehabilitacja polega na umożliwieniu dostępu do zbioru usług rehabilitacyjnych osobom potrzebującym fizjoterapii „na odległość”. Odbywa się za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Wchodzi w zakres telemedycyny.

Działanie to ma na celu zapewnienie możliwości terapii, bądź jej uzupełnienie, wszystkim Pacjentom, którzy mają ograniczony dostęp do tradycyjnych metod rehabilitacyjnych z powodów zdrowotnych (m.in. zagrożenia epidemiologicznego), finansowych, bądź geograficznych.
W jaki sposób odbywa się konsultacja:
1. Jako wideokonsultacja przy pomocy aplikacji WhatsApp.
2. Jako telekonsultacja.

W ramach takiej usługi fizjoterapeuta może zebrać wywiad z Pacjentem, dokonać jego analizy posturalnej, przeprowadzić odpowiednie testy funkcjonalne oraz zaproponować indywidualny program rehabilitacji, możliwy do zrealizowania w warunkach domowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak przygotować się do konsultacji online:
1. Znajdź w swoim domu miejsce, w którym możesz swobodnie przeprowadzić rozmowę. W trakcie konsultacji fizjoterapeuta może Cię poprosić o wykonanie konkretnego ruchu lub ćwiczenia. Zagospodaruj przestrzeń tak, by nic nie ograniczało Twoich ruchów.

2. Przygotuj dokumentację medyczną (tzn. wypisy ze szpitala, wyniki konsultacji lekarskich, zdjęcia RTG i inne).

3. Włóż wygodny, niekrępujący ruchów strój.

Skorzystaj z usługi klikając w link:
https://znajdzfizjoterapeute.pl/fizjoterapeuta/tomasz-strzalkowski/telerehabilitacja/9421

Podczas wideokonsultacji zalecamy korzystanie z aplikacji WhatsApp. Cena usługi to 80 zł za 30 minut.